Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Op deze pagina staan notities die u kunt downloaden:


augustus 2019

Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030

februari 2019

Op het 11e LOVAH congres voor huisartsen in opleiding heeft AIOTHO Sophie van Blijswijk (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) de SBOH Academiseringsprijs ontvangen voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een huisarts in opleiding. Het artikel Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. beschrijft het resultaat van focusgroepen met thuiswonende 80-plussers over hun wensen voor de huisartsenzorg. Het ouderenberaad heeft in een vroeg stadium meegedacht over de opzet van het onderzoek en, later hebben zij feedback gegeven op de gevonden resultaten. In een filmpje (2 minuten) komt de kern van het artikel in vogelvlucht voorbij. Het volledige artikel is openbaar toegankelijk.

van Blijswijk SCE, de Waard CS, van Peet PG, Keizer D, von Faber M, de Waal MWM, den Elzen WPJ, Gussekloo J, Blom JW. Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. PLoS One. 2018 Jul 17;13(7):e0200614

augustus 2018


1. Brief van Werkgroep Achterbanraadpleging over Gemeentelijke WMO websites

2. Bijlage bij brief Gemeentelijke WMO websites

3. www.regelhulp.nl/  Website van Rijksoverheid: wegwijzer naar zorg en ondersteuning

april 2018

Burgerinitiatieven: Gouwe Ouwe, een Adviesrapport

februari 2018

Samenvatting Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (14 blz)

februari 2018

Rapport Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (45 blz)

2017

Brief aan Politieke Partijen

juni 2016

Notitie informatievoorziening over ouderen in Leiden en de regio

juni 2016

Knelpunten in de zorg door Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

september 2015

Welbevinden ouderen in een veranderende samenleving

juli 2014

Notitie wijkgericht werken

2012 nr.1

Visie van het Ouderenberaad ZH-N op de samenhang tussen Welzijn en Zorg

2012 nr. 2

Samenhang Welzijn en Zorg voor (kwetsbare) ouderen

2012 nr. 3

Oplossingsrichtingen in schema
N.b. het in dit stuk genoemde e-mailadres van Zorgbelang werk niet meer.
Contactinformatie zie rechterkolom