Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

ARCHIEF

Op deze pagina staan oude notities die u kunt downloaden door er op te klikken:
2017

Brief aan Politieke Partijen

juni 2016

Notitie informatievoorziening over ouderen in Leiden en de regio

juni 2016

Knelpunten in de zorg door Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

september 2015

Welbevinden ouderen in een veranderende samenleving

juli 2014

Notitie wijkgericht werken

2012 nr.1

Visie van het Ouderenberaad ZH-N op de samenhang tussen Welzijn en Zorg

2012 nr. 2

Samenhang Welzijn en Zorg voor (kwetsbare) ouderen

2012 nr. 3

Oplossingsrichtingen in schema
N.b. het in dit stuk genoemde e-mailadres van Zorgbelang werk niet meer.
Contactinformatie zie rechterkolom