Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Keuzes in de laatste levensjaren

Info over serie uitzendingen Sleutelstad zie: Nieuws


N.B. Voor informatie over bijeenkomsten die georganiseerd worden i.s.m. het Ouderenberaad ZH N:
Zie Actueel


Toolkit: Op onderstaande titels kunt u klikken om meer informatie te krijgen over de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren. Op de pagina's vindt u links naar filmpjes op YouTube en onderaan betreffende pagina's vindt u een link om deze pagina's te downloaden.

8 stappen in de organisatie van een bijeenkomst over Keuzes die ouderen kunnen maken in hun laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Draaiboek organisatie

Presentatie wensen laatste levensfase


Uitkomsten evaluatie 7 bijeenkomsten

Vaakgestelde vragen

Voorbeeld uitnodiging bijeenkomst Keuzes

Evaluatieformulier


 

Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

 

Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020 

Zie: filmpje uitleg