Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Samenstelling Ouderenberaad

Het Ouderenberaad: leden vol levenswijsheid

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord bestaat uit ongeveer 15 leden die variëren in leeftijd tussen de 60 en 90 jaar. Bij de samenstelling is zorggedragen voor een goede vertegenwoordiging van de meer vitale en juist ook de kwetsbare ouderen vanuit de hele regio. Deze kwetsbare ouderen weten hoe het is om het ‘lijdend voorwerp’ te zijn. Zij zijn dus bij uitstek ervaringsdeskundig!

Naast de algemene ledenvergadering van het Ouderenberaad zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van projecten, achterbanraadpleging en PR.

Werkgroepen

Werkgroep Projecten

De Werkgroep projecten bestaat uit alle leden van het Ouderenberaad die participeren in projecten vanuit het Ouderenberaad. De werkgroep monitort, participeert, bedenkt ideeen en legt verantwoording af aan het Ouderenberaad.

Werkgroep Achterbanraadpleging

De Werkgroep Achterbanraadpleging bestaat uit leden en niet-leden van het Ouderenberaad. Ze signaleert knelpunten, onderhoudt contacten met netwerk en laat de stem van ouderen gelden.

Werkgroep Wijkgericht Werken

De Werkgroep Wijkgericht Werken bestaat uit leden van de andere werkgroepen. Doel van deze werkgroep is het opstellen van een notitie met aandachtspunten rond wijkgericht werken, en de verspreiding hiervan.

Leden Ouderenberaad

Irma Gehner

Voorzitter Ouderenberaad. Voorzitter werkgroep  Continuering . Lid Blokcommissie Ouderengeneeskunde 3e jaars studenten, van het  Leids Universitair Medisch Centrum. Project niet Pluisgevoel. Adviesgroep Warme  Overdracht.

Chris Maris

Voorzitter werkgroep Achterbanraadpleging, Voorzitter werkgroep Wijkgericht werken, Afvaardiging van Ouderenberaad naar Geriatrisch Netwerk, Lid van de feestcommissie

Ewout Cassee

Lid werkgroep Wijkgericht werken,

Jan Landkroon

 

Johan Hogendoorn

Secretaris Achterbanraadpleging, Beheer Website

Johan van Wijk

Lid Ouderenplatform (Utrecht), OSO Commissie Zorg en Welzijn (OSO), Lid werkgroep Projecten

Kees van der Moolen

Continuïeit, Werkgroep Projecten

Loek Wheeler

Transmuralis CVA projectgroep, Propallia (LUMC):patiënten-naastenraad, Transmuralis klankbordgroep Palliatieve zorg, Werkgroep projecten

Mieke van Riel

Blokcommissie ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, Trainingen o.m. Propallia, Voorzitter Werkgroep Projecten, Lid stuurgroep KNOP

Mary Leune

Werkgroep Achterbanraadpleging

Paul Hertzberger

Lid werkgroep Achterbanraadpleging, Lid OSO afdeling Z en W Alphen aan de Rijn

R Maas

Werkgroep Achterbanraadpleging

 

Theo Roes

Stuurgroep Leidse Proeftuinen (Leyden Academy on Vitality and Aging), Lid werkgroep Wijkgericht werken, Lid werkgroep Projecten

Toon Verlaan

Geriatrisch Netwerk, Secretaris Werkgroep projecten, Secretaris Werkgroep Wijkgericht werken

Wilma Meijer

Lid werkgroep Achterbanraadpleging, Lid NPO

 Contact:

mevrouw A.M.F. van Weering

Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Hippocratespad 21, Postzone V0-P, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
Kamer 6.56

Tel: 071 - 526 8655 (secr.)/071 - 5268489