Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Samenstelling Ouderenberaad

Het Ouderenberaad telt momenteel 20 leden, van wie 11 mannen en 9 vrouwen. Eén lid heeft een Surinaamse achtergrond.

De leden zijn woonachtig in:
o    Alphen a/d Rijn:               2
o    Leiden:                             8
o    Leiderdorp:                       2
o    Noordwijk:                        1
o    Teylingen:                         4
o    Hillegom                           1
o    Voorschoten:                    1
o    Den Haag                         1


Het Ouderenberaad kent een rooster van aftreden: voorzitter en leden worden benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. In bijzondere gevallen kan de plenaire vergadering hiervan afwijken.

 

Leden Ouderenberaad

Voor een uitgebreide kennismaking met foto's kunt u klikken op één van de twee versies van het Smoelenboek:

SMOELENBOEK met blauwe letters op gekleurde achtergrond
Of:
SMOELENBOEK zwarte letters op witte achtergrond