Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Smoelenboek Ouderenberaad

 

Ons team

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Prof.dr. Jacobijn Gussekloo

Voorzitter a.i.

Voorzitter a.i. Sinds 2005 ben ik hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij het LUMC. Mijn expertise-gebied in het onderwijs en onderzoek is ouderengeneeskunde. In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg was ik met Frederique van Weering rond 2009 de grondlegger van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord. Vanaf het begin hebben we gezamenlijk vorm gegeven aan het verbeteren van de (bestuurlijke) inbreng van ouderen in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Deze zoektocht heeft geleid tot het Ouderenberaad zoals het nu bestaat. Iets wat werkt en waar ik erg trots op ben.

Herma-Jozé Blaauwgeers

Herma-Jozé Blaauwgeers

Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Vervolgens ben ik al jong naar het buitenland verhuisd, waar ik tot een paar jaar geleden gebleven ben. Ik heb in diverse landen en continenten gewoond, onder andere in Duitsland, de Verenigde Staten en België, en daar de omstandigheden van ouderen van dichtbij meegemaakt. Ik kwam daarmee in aanraking in mijn privéleven, maar ook door mijn werk. Mijn beroepservaring ligt bij overheidsfinanciën, regelgeving en wetten op financieel gebied voor diverse Ministeries van Defensie. Mijn hart heeft altijd (en nog steeds) gelegen bij het werk als coach/mentor. Mensen te mogen begeleiden als een onderdeel van hun leven is enorm waardevol. Coa῀Brea (Coaching en Breathwork) is een methode die ik hiervoor ontwikkeld heb.

Aan de plaats van de oudere mens in onze maatschappij zitten vele aspecten, ook financiële. Vanuit mijn expertise en ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het Ouderenberaad. Ik zet me graag in voor een mooie laatste levensfase van alle ouderen.

Marianne van Brussel

Marianne van Brussel

Lid van het Ouderenberaad en de werkgroep Achterban sinds december 2019. Vanaf mijn 22ste heb ik zorggerelateerd werk gedaan o.a. als medisch maatschappelijk werker aan de VU in Amsterdam, leidinggevende bij de Thuiszorg in Leiden, Indicatie Adviseur bij het Centraal Indicatie Orgaan Zorg (indicaties Thuiszorg, opname verzorgingshuis en verpleeghuis). Manager bij ’s Heerenloo in Noordwijk, manager Zorg en Welzijn extramuraal bij Libertas Leiden. Opleidingen: MMS, Sociale Academie, opleiding Indicatie Adviseur, Hoger management voor Wonen, Zorg en Welzijn.

Vanuit het ouderenberaad participeer ik in verschillende werkgroepen rond het thema Dementie. Onder andere: - Dementievriendelijke stad. Samenwerking van verschillende organisaties in Leiden om een stadsbrede aanpak van dementie te realiseren. - Werkgroep Freedom and Safety. Onderzoek van LUMC naar de effecten van de nieuwe Wet zorg en dwang(2020) Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of opname van mensen met een verstandelijke beperking en psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). -Mysupportstudy.eu en Nederland. Doel is om mantelzorgers voor te bereiden en te ondersteunen bij het maken van beslissingen over de zorg rondom het levenseinde van een familielid met gevorderde dementie. Voor de internationale site schrijf ik een serie blogs om de andere deelnemende landen een inkijkje te geven in de ontwikkelingen in het Nederlandse zorglandschap rond het thema Dementie. Eerste blog is ook te vinden op de site van het Ouderenberaad.

Hans van Dam

Hans van Dam

Ik ben Hans van Dam. Geboren in 1946 in Rotterdam en ik woon sinds het begin van mijn studie wiskunde in 1963 in Leiden. In mijn werkzame leven ben ik als beleidsambtenaar op de terreinen financiën en informatie bij het ministerie van Onderwijs en bij universiteiten bezig geweest. Daartussen was ik enige tijd (PvdA)wethouder in de gemeente Leiden (1974-1982). Na mijn pensionering ben ik het nodige vrijwilligerswerk gaan doen, vooral voor Rover (reizigersvereniging openbaar vervoer). Daarnaast ben ik enige jaren commissaris bij een woningbouwstichting geweest. Momenteel ben ik o.a. voorzitter van de FNV Senioren afdeling Leiden Rijnstreek, en secretaris van de Oude Socialisten (ouderengroep van de PvdA Leiden). En sinds december 2021 lid van het ouderenberaad ZHN.

Christine Harrevelt

Christine Harrevelt

Geboren (1945) te Paramaribo, Suriname. Na de Middelbare school (HBS) in Paramaribo heb ik bijna 3 jaar gewerkt voor het Surinaamse Bureau voor Openbare Gezondheidszorg als assistent “health educator” (gezondheidsvoorlichter). In 1966 ben ik Nederland aan de universiteit van Leiden begonnen en ik studeerde uiteindelijk af in de Sociologie der Niet-Westerse volken. Tijdens en ook na mijn studie ben ik actief geweest in besturen van diverse organisaties zoals de Leiden ‘s International Student’s Club (LISC), VVAO, Vrouwen Gezondheidscentrum Hara en enkele organisaties van en voor vrouwen uit Suriname en het Caraïbisch gebied. In 1986 mocht ik leidinggeven aan steunfunctie-instellingen voor Surinamers in Amsterdam en Zuid-Holland Zuid en later na een fusie voor alle migrantengroepen. Momenteel ben ik naast voorzitter van de stichting Fos'ten, Surinaamse vrouwen 50+ thans penningmeester van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Ik vind het belangrijk mij aan te sluiten bij het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en ben lid van de werkgroep Wonen Welzijn en Zorg.

Henk Hoekstra

Henk Hoekstra

Na mijn studie heb ik als bedrijfseconoom bij de gemeente Enschede gewerkt aan de administratieve automatisering. Vervolgens maakte ik na een aanvullende opleiding de overstap naar het Computercentrum van de Gemeente Amsterdam (GCEI). Later raakte ik betrokken bij de bestuurlijke informatievoorziening van Amsterdam. Ik ben twaalf jaar wethouder in Hillegom geweest, waar ik nog steeds woon. In mijn tijd als wethouder was ik ook lid van het DB van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (het SDB). Tijdens mijn pensioentijd ben ik tien jaar voorzitter Raad van Toezicht geweest van de Hillegomse verzorgingsorganisatie HOZO. Verder nam ik deel aan het Seniorenpodium van Hillegom. In een eerdere periode ben ik al een tijd als lid van het Ouderenberaad actief geweest, en in de zomer van 2019 heb ik me opnieuw als lid beschikbaar gesteld. Het belang van ouderen, zowel bij wetenschappelijk onderzoek als bij de communicatie tussen specialisten en oudere patiënten verdient m.i. alle aandacht. Ik maak deel uit van de werkgroep Achterban.

Jan Landkroon

Jan Landkroon

Hoewel reeds 71 jaar oud, ben ik pas weinig in aanraking gekomen met de ouderenzorg en met gezondheidszorg in het algemeen. Daardoor heb ik het gevoel dat ik tussen gepensioneerde medici c.a. 2e viool speel wanneer het gaat over medische vraagstukken. Gezien mijn werkervaring in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouwen en wonen, gaat mijn primaire belangstelling binnen het Ouderenberaad uit naar het terrein van de ouderenhuisvesting, een gebied waarop ik me wel vertrouwd voel. Ik ben lid van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg.

Ron Laport

Ron Laport

Geboren en getogen in Zeeland. Ik ben 47 jaar gehuwd en heb twee kinderen en vier kleinkinderen, samen met mijn echtgenote ben ik oppas voor de jongste twee. Ik woon zo’n 46 jaar in Leiderdorp. Het uitoefenen van mijn vak als sociaal psychiater is mijn grootste hobby geweest. Als behandelaar heb ik actief geprobeerd de context van de patiënt bij de behandeling te betrekken. Van hieruit ontstond een hechte relatie met Ypsilon, de vereniging van ouders met een schizofreen kind. De ervaringen van die ouders brachten me op het pad van de cliëntgestuurde behandeling van patiënten met een vroege psychose. Op managementvlak heb ik me bezig gehouden met zorg-ontwikkeling en -kwaliteit binnen de GGZ. Ik deed dit binnen mijn functie van directeur zorgontwikkeling. Hierbij streefde ik naar een combinatie van de ontwikkeltaak met het opleiden van basisartsen tot medisch specialist (psychiater). Vanuit deze positie participeerde ik in talloze landelijke en regionale netwerken. Na mijn pensionering werkte ik aanvankelijk door als ZZP’er. Gaandeweg voelde ik dat het mooi was geweest. Om niet achter de geraniums te verzeilen zocht ik vrijwilligerswerk waarbij ik mijn energie en kennis kon gebruiken: het Ouderenberaad. Ik ben daar lid van de werkgroep Zorg en Onderwijs.

Mary Leune

Mary Leune

Sinds februari ben ik 2016 lid van het Ouderenberaad, voorzitter van de werkgroep Achterban en lid van de werkgroepen Netwerk en Communicatie. Veel plezier beleef ik aan het delen van mijn werkervaring, middels interviews, met de studenten van de Masteropleiding Vitality and Ageing van het LUMC. Ik was ruim 35 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Bij de Stichting Radius, welzijn voor ouderen in Leiden, als ouderenadviseur en teamleider dagverzorging. Daarvoor werkte ik als activiteitenbegeleider en verzorgende in verpleeg en verzorgingshuizen, was 12 jaar vrijwilliger bij het Alzheimercafé en medeorganisator van de mantelzorgdag in Leiden.

Kees van der Moolen

Kees van der Moolen

Geboren in 1947; sinds augustus 2014 weduwnaar; een zoon, een dochter, een kleindochter; econoom. Werkkringen o.a. adjunct directeur Sociale Dienst Leiden, adjunct-directeur Energie Bedrijf Rijnland, hoofd Financieel Economische Zaken Regionaal Energiebedrijf Utrecht. Actief in de Leidse Sport Wereld o.a. voorzitter de Zijl Zwemsport, voor¬zitter Leidse Sport Federatie en Financiële Commissie KNZB. Momenteel: voorzitter Cliëntenraad Overrhyn; lid Centrale Cliëntenraad TOPAZ; lid werkgroep realisatie nieuw zwembad de Vliet en lid Ouderenberaad en werkgroep Zorg en Onderwijs.

Margriet van Rees

Margriet van Rees

Ik maak sinds 2018 deel uit van het Ouderenberaad. Als voorzitter van de werkgroep Zorg en Onderwijs participeer ik veel en graag in onderwijsactiviteiten, zoals de Masteropleiding Vitality and Ageing, en het blok Vraagstukken Laatste Levensfase van de geneeskundestudie. Ook ben ik, als adviseur namens de doelgroep, betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van zorg aan ouderen. Mijn werkzame leven heeft zich grotendeels afgespeeld bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Ook daar heb ik me vooral bezig gehouden met de langdurige zorg en in het bijzonder de ouderenzorg. Naast mijn werk voor het Ouderenberaad en de Raad van Ouderen ben ik toezichthouder bij twee Verzorging, Verpleging en Thuiszorg organisaties. Ik woon in Warmond, ben getrouwd en moeder van vijf volwassen zonen.

Theo Roes

Theo Roes

Socioloog, adviseur op terrein van toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociaal beleid. Voorheen adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ervaring als toezichthouder bij GGZ Rivierduinen en Topaz en als voorzitter van de Raad van Advies van Zorgkantoor Haaglanden. Binnen het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord lid van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg, van de werkgroep Zorg en Onderwijs, van de werkgroep Raad van Ouderen en afgevaardigde naar de landelijke Raad van Ouderen.

Ariane van Santen

Ariane van Santen

Ervaring in de gezondheidszorg heb ik vooral als mantelzorger voor mijn man en mijn zwager, inmiddels beiden overleden. Ik heb in Leiden Nederlands gestudeerd en ben meer dan veertig jaar als universitair docent Taalkunde werkzaam geweest. Ik deed onderzoek – zeggen jongeren ‘ik meette mijn tuin op’ maar wij ouderen ‘mat’, en waarom? Ik gaf ook veel onderwijs: niks leuker dan je liefde voor het vak overdragen op jonge mensen. Ze moeten het interessant gaan vinden doordat je zelf enthousiasme uitstraalt en helder bent, (zelfs) in zinsontleding kan je plezier krijgen als je het maar eenmaal dóór hebt. En vooral proberen het beste uit allemaal te halen, ook uit de eerstejaars waarvan je in het begin denkt: wat komt die hier doen? Studenten kunnen zich vaak zo ontwikkelen! Met deze achtergrond ben ik graag lid van de werkgroep Zorg en Onderwijs, maar ook van andere (werk)groepen binnen het Ouderenberaad, en de redactie van de Nieuwsbrief.

Anneke de Swart

Anneke de Swart

Ik ben sinds 2017 lid van het Ouderenberaad en de werkgroep Achterban. Verder zit ik in de Werkgroep Communicatie en beheer ik de website van het Ouderenberaad. Ik ben meer dan 25 jaar vrijwilliger bij het Longfonds Hollands Midden (voorheen Astma Fonds). Bij het Platform Gehandicapten Leiden was ik 18 jaar actief: bestuur, zorg, wonen, migranten, toe- en uit-gankelijkheid, kwartaalblad, website, belangenbehartiging. Ik ben nu hun contactpersoon bij het Ouderenberaad. Namens het Platform en het Longfonds ben ik lid geweest van diverse Cliëntenberaden, klankbordgroepen en klachtencommissie van ziekenhuizen en de Regionale Ambulance Voorziening ZH N+M. Ik heb me steeds ingezet voor kwetsbare mensen van alle leeftijden.

Toon Verlaan

Toon Verlaan

Ik ben Toon Verlaan, 77 jaar oud. Ik woon in Leiden, maar ben daar niet geboren. Ik kom uit de polder, de veenstreek, tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. In 1981 ben ik naar Leiden gekomen en werd daar directeur van wat nu heet de Stichting Radius, welzijn ouderen. Mijn laatste studie was Sociale Gerontologie aan de VU in Amsterdam, afgesloten in 1988. In 2006 ben ik gepensioneerd en sinds 2008 lid van het Ouderenberaad. Ik maak deel uit van de werkgroep Wonen Welzijn Zorg en de werkgroep Zorg en Onderwijs. Verder vertegenwoordig ik het Ouderenberaad in het Health platform van de gemeente Leiden. Tenslotte ben ik redacteur van het blad Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving. Momenteel zijn we bezig het tijdschrift om te vormen van een papieren versie naar een digitale uitgave met open acces.

Loek Wheeler

Loek Wheeler

Door mijn zorgachtergrond ken ik de intra- en extramurale zorg van binnenuit. Ik werkte in wijk en ziekenhuis in Amsterdam. Als verpleegkundige continuïteit van zorg in Leiden moest ik beide werkvelden met elkaar proberen te verbinden. Daarnaast verzorgde ik vier jaar een radio-programma op Radio West over gezondheidsonderwerpen. Na verhuizing naar Noorwegen werd ik daar vrijwilliger in de Terminale Thuiszorg en ontstond mijn belangstelling voor Palliatieve zorg. Terug in Nederland werkte ik jarenlang als teammanager van zowel intra- als extramurale (gespecialiseerde) zorgteams. Momenteel sta ik als vrijwilliger Terminale Thuiszorg nog steeds in de praktijk. Ik zit binnen het Ouderenberaad in de werkgroep Zorg en Onderwijs en de werkgroep Wonen Welzijn Zorg en ben lid van de Patiënten-Naastenraad van Consortium Propallia en Klankbordgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Margaret von Faber

Margaret von Faber

Professionele ondersteuning

Mijn achtergrond is divers: verpleegkundige, docent verpleegkunde, beleidsmedewerker intramurale ouderenzorg en thuiszorg, en onderzoeker. Na een studie Culturele Antropologie ben ik in 2002 gepromoveerd op kwalitatief onderzoek naar percepties van ouderen op goed- of ‘Succesvol Oud’ worden in de Leiden 85+ studie. Tevens heb ik de Episode studie uitgevoerd naar percepties van ouderen over het omgaan met gevoelens van somberheid. Binnen de zorg heb ik ruime ervaring in de intramurale ouderenzorg, wetenschappelijk onderzoek binnen verpleeghuiszorg, implementatie van de Meldcode en beleid binnen de wijkverpleging. Op dit moment werk ik als senior onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden, en ben ik docent bij de opleiding HBO-Verpleegkunde. In het Ouderenberaad ondersteun ik de Werkgroep Wonen Welzijn Zorg. In 2017 hebben we, binnen de Werkplaats Sociaal Domein, gezamenlijk onderzoek verricht naar Vitaal zijn en Langer Zelfstandig wonen in de regio Leiden.

Janneke Groothuijse

Janneke Groothuijse

Professionele ondersteuning

Ik ben Janneke en sinds december 2020 betrokken bij het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Ik heb een achtergrond in culturele antropologie (bachelor) en medische antropologie (master). Na meerdere jaren voor VluchtelingenWerk Nederland te hebben gewerkt, werk ik sinds 2020 als junior onderzoeker in het LUMC. Ik ondersteun de werkgroepen Zorg & Onderwijs en Raad van Ouderen en waar mogelijk eveneens het presidium en het plenaire Ouderenberaad op inhoudelijk en uitvoerend vlak. Dit is een mooie aanvulling op het onderzoeksproject over participatie van ouderen in onderzoek waar ik bij betrokken ben. Ik leer veel van de betrokkenheid en vindingrijkheid van de leden van het Ouderenberaad én over wat nu echt betekenisvolle participatie is. Ik woon samen met mijn vriend en kat in Haarlem. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en het liefst maak ik lange wandelen door de Franse Alpen en door de Nepalese Himalaya, maar de Nederlandse duinen zijn ook prachtig!

Patricia van Niekerk

Patricia van Niekerk

Professionele ondersteuning

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Ik werk 3 ochtenden per week (ma, di en do tussen 8.00 – 12.00 uur) als secretaresse voor het Ouderenberaad. Mocht u vragen hebben, dan kunt altijd contact met mij opnemen: P.A.M.van_Niekerk@lumc.nl / Ouderenberaad@lumc.nl