Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Plenaire bijeenkomsten Ouderenberaad ZH N in 2022Datum vergadering Ouderenberaad:

Voorbereiden door Presidium.
Inbrengen agendapunten ruim voor:


donderdag 30 juni

maandag 13 juni


donderdag 18 augustus

maandag 1 augustus


donderdag 22 september

maandag 5 september


donderdag 3 november

maandag 17 oktober


donderdag 8 december

maandag 28 november