Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Keuzes in de laatste levensjaren

Serie uitzendingen Sleutelstad:

Terugkijken op TV Sleutelstad:

1e aflevering: Wat kan en wat mag? In gesprek met R. de Vriend, huisarts Warmond

2e aflevering: Wilsverklaringen

3e aflevering: Vertegenwoordiging en Wilsonbekwaamheid

4e aflevering: Medische zorg en grenzen

5e aflevering: Euthanasie


Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren:

Toolkit: Op onderstaande titels kunt u klikken om meer informatie te krijgen over de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren. Op de pagina's vindt u links naar filmpjes op YouTube en onderaan betreffende pagina's vindt u een link om deze pagina's te downloaden.

8 stappen in de organisatie van een bijeenkomst over Keuzes die ouderen kunnen maken in hun laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!

Draaiboek organisatie

Presentatie wensen laatste levensfase


Uitkomsten evaluatie 7 bijeenkomsten

Vaakgestelde vragen

Voorbeeld uitnodiging bijeenkomst Keuzes

Evaluatieformulier


 

Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

 

Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020 

Zie: filmpje uitleg