Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dementienovember 2021

Blog Veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem en de impact op ouderen

Schrijver: Marianne van Brussel

Uitgebreide Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs: Changes to Dutch policy on care homes and the impact to older adults

Overheidsbeleid
In Nederland heeft het kabinet in begin 2013 in een regeerakkoord de beslissing vastgelegd om te komen tot versobering  van de Ouderenzorg.

Vanaf dat moment is het overheidsbeleid erop gericht om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en werd er door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geen toegang meer verleend tot verzorgingshuizen. Als gevolg van dit beleid hebben in de periode 2013-2020 alle door de overheid gesubsidieerde verzorgingshuizen, ongeveer 800, gedwongen hun deuren moeten sluiten.
Lees meer: (klik voor pdf download)


november 2021

Het Ouderenberaad en de mySupport study

Laura Bavelaar, als junior onderzoeker LUMC betrokken bij de mySupport study

De mySupport study is een afkorting van faMilY carer decision SUPPORT study en draait om de family carer, ofwel: de mantelzorger of naaste van iemand met dementie. In dit internationale onderzoek wordt een andere manier van werken ingezet in verpleeghuizen, en onderzocht of naasten zich hierdoor beter gesteund voelen tijdens het dementietraject en in de laatste levensfase. Hiertoe is voor naasten een informatieboekje beschikbaar dat het proces van dementie beschrijft en de mogelijkheden voor liefdevolle zorg rond het levenseinde. Ook worden verzorgenden getraind om met naasten in gesprek te gaan, waarbij hún vragen centraal staan en het informatieboekje een leidraad biedt.

Het Ouderenberaad is sinds december 2019 betrokken bij de mySupport study (april 2019-december 2022). Omdat het doel van deze studie is om de ervaring van naasten te verbeteren, zijn ervaringsdeskundigen een belangrijke samenwerkingspartner.
Lees meer: