Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de agenda van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid Holland NoordLezingen in 2024sept.
2024

Lezing en debat met prof. dr. Jet Bussemaker 27 september.

Mw. Bussemaker is sinds 2019 hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg.
Ook is zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, die twee adviezen uitbrachten:
De basis op orde en Met de stroom mee.
De rapporten gaan over de vraag welke aanpassingen in het huidige zorgstelsel nodig zijn om dit stelsel duurzaam te maken.

N.B. Het debat na de lezing is alleen fysiek toegankelijk.

Nadere informatie volgt nog.2024

Het Ouderenberaad ZH-N organiseert in 2024 samen met plaatselijke organisaties
bijeenkomsten rond het thema:
In gesprek over de dag van morgen - medische keuzes in de latere levensjaren


In het voorjaar zijn er drie drukbezochte bijeenkomsten geweest. In het najaar willen we nog twee bijeenkomsten over dit thema organiseren. Nadere informatie volgt!

En zijn al aanvragen voor 2025.

2023/
2024

Plenaire bijeenkomsten Ouderenberaad ZH N

Agendapunten graag ruim tevoren aanbieden.
In 2023/2024 gaan we weer net als in 2022 en 2021 zoombijeenkomsten met presentaties organiseren voor leden van het Netwerk.

In 2023/2024 gaan we net als in 2022 ook weer fysieke bijeenkomsten organiseren.

We houden u op de hoogte via onze Website en Nieuwsbrief
(aanmelden Nieuwsbrief, Netwerk en Panel via beveiligd formulier op pagina Nieuwsbrief en Netwerk klik).