Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


oktober 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Suggesties voor verkiezingsprogramma’s
Ouderenberaad ZH-N


juli 2021

Vacature Voorzitter Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH-N

Heeft u zin en tijd om zich in te zetten voor de positie van ouderen?

Wij zoeken een nieuwe voorzitter om samen met het Presidium (de voorzitters van de werkgroepen) en de leden structuur en inhoud te geven aan het Ouderenberaad.

Heeft u zin en tijd om zich in te zetten voor de positie van ouderen? Bent u mogelijk geïnteresseerd in deze functie, of wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar ouderenberaad@lumc.nl , dan nemen we contact met u op. U kunt ons ook wijzen op in uw ogen geschikte personen. Natuurlijk kunt u dit profiel ook doorsturen naar eventuele geïnteresseerden in uw eigen netwerk. Graag krijgen we eventuele reacties voor 15 augustus 2021.

Profiel Voorzitter: klik voor download PDF:


We zoeken ook nieuwe leden voor het Ouderenberaad. Zie Nieuwsbrief nr.4juli 2021


TV Sleutelstad zond in juli een serie van 5 afleveringen uit over:

KEUZES IN DE LAATSTE LEVENSJAREN

De uitzendingen worden geleid door dr. Dorothea Touwen, verbonden aan het LUMC als docent Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg
De uitzendingen zijn een samenwerking van Sleutelstad TV en het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

Downloaden pdf programma: (klikken)

Terugkijken op TV Sleutelstad:

1e aflevering: Wat kan en wat mag? In gesprek met R. de Vriend, huisarts Warmond

2e aflevering: Wilsverklaringen

3e aflevering: Vertegenwoordiging en Wilsonbekwaamheid

4e aflevering: Medische zorg en grenzen 

5e aflevering: Euthanasie

Lees meer, toolkit, enz.:


april 2021

Raad van Ouderen aan informateur: Ontwikkel langetermijnplannen huisvesting en zorg
Samenvatting

Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en een Plan houdbare ouderenzorg. Die zou het nieuwe kabinet met spoed moeten opstellen. Dat adviseert de Raad van Ouderen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.
De Raad stelt dat deze plannen noodzakelijk zijn om de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing in samenhang te bezien en prioriteiten te stellen.
‘Zo maak je de samenleving ouderenvriendelijk,  bevorder je de kwaliteit van leven van ouderen en realiseer je een sociaal en financieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg. Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’, schrijft de Raad.

Link naar volledige Samenvatting, zie: Adviezen Raad van Ouderen, april 2021
Link naar de brief aan de informateur, Pdf download


maart
2021

Brief aan de Minister: Reactie Raad van Ouderen op Dialoognota Ouder worden 2020-2040

De Samenvatting gaat over:
Perspectief van ouderen
Eigen regie
Samenhang
Diversiteit
Prioriteiten

Voor de tekst van de Samenvatting en de link naar de Brief zie:
Adviezen Raad van Ouderen


februari
2021


Raad van Ouderen: geef prioriteit aan het vaccineren van ouderen en risicogroepen

De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie.
De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

Lees meer en link naar brief:


februari
2021


Samenwerking Ouderenberaad en LUMC voor  wetenschappelijk onderzoek

Artikel op website UNC-ZH, door Janneke Groothuijse, o.a. ondersteuner Ouderenberaad.


februari
2021

Article: International Journal of Environmental Research and Public Health:
Engaging Older People in Age-Friendly Cities through Participatory Video Design
Engelstalige publicatie, in vervolg op 
'Langer wonen van ouderen in de eigen woonomgeving'. filmproject Tuinstad/Staalwijk:
Zie ook: Adviezen Wonen


februari
2021

 

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 2/ februari 2021 (klikken voor pdf download)

 


november 2020

Advies Raad van Ouderen belcircels en andere corona-initiatieven

In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS:
'Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?'

Pdf:  Advies-Raad-van-ouderen-belcirkels-en-andere-initiatieven-corona.pdf

Filmpje met uitleg van Joost Bos:


november 2020


 

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 1/ November 2020

 


september 2020


Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen.
Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.
De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.
Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer en bekijk filmpje:


september 2020

Nieuwsbrief en Netwerk
Oproep aan 60-plussers, denk mee, blijf op de hoogte, word lid van ons netwerk!
N.B. we willen graag dat alle 60-plussers lid worden!
Lees meer...


juli 2020


Advies over ICT in zorg en welzijn

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken.
Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Zie: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/advies-over-ict-in-zorg-en-welzijn
 
Zie: pdf download RvO advies ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn juli 2020

Zie: pdf Persbericht Raad van Ouderen over snelheid technologische ontwikkelingen 

Zie ook: