Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Plenaire bijeenkomsten Ouderenberaad ZH N


Datum vergadering Ouderenberaad:

Voorbereiden door Presidium.
Inbrengen agendapunten ruim voor:


donderdag 6 juli

maandag 12 juni


donderdag 14 september

maandag 28 augustus


donderdag 2 november

maandag 16 oktober


donderdag 7 december

maandag 27 november