Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Plenaire bijeenkomsten Ouderenberaad ZH N


Datum vergadering Ouderenberaad:

Voorbereiden door Presidium.
Inbrengen agendapunten ruim voor:


donderdag 4 juli

maandag 17 juni


donderdag 12 september

maandag 26 augustus


donderdag 7 november

maandag 21 oktober


donderdag 12 december

maandag 25 november