Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Welkom op onze website

Vier nieuwe leden van het Ouderenberaad ZH-N


 In onze vorige Nieuwsbrief (juni 2022) hebben we een oproep gedaan voor nieuwe leden. Tot onze vreugde heeft dat vier uitstekende nieuwe collega’s  opgeleverd: gemotiveerde, enthousiaste mensen met relevante ervaring, die goed gespreid zijn over onze regio.
Wij zijn er trots op ze te mogen presenteren in onze Nieuwsbrief 2.4 van september 2022, en in ons Smoelenboek, in bijdragen waarin zij zich zelf voorstellen.

 Over het ouderenberaad

Wat is het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord?


Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart met het doel de stem van ouderen te laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid.

Vanaf de oprichting in 2008 is het Ouderenberaad verbonden met het LUMC (met name met het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding geneeskunde, en de master Vitality and Ageing) en de Hogeschool Leiden (met name de Werkplaats Sociaal Domein).
Sinds 2019 is het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord via een samenwerkingsovereenkomst ook verbonden met het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH).

Naast zijn functie op regionaal niveau is het Ouderenberaad is – met twee zetels - ook formeel vertegenwoordigd in de door de Minister van VWS ingestelde landelijke Raad van Ouderen, waarin vertegenwoordigers van alle acht regionale ouderenorganisaties zitting hebben.
Deze relatie met de Raad van Ouderen biedt het Ouderenberaad een formele bestaansgrond, naast de genoemde samenwerkings-overeenkomsten binnen de regio.

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen door als competente partner te functioneren bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie ten aanzien van deze missie van het Ouderenberaad.


Samenstelling en Smoelenboek zie (klikken):

 

Nieuwsbrief en Netwerk


Terug naar overzicht

07-12-2022

Nieuwsbrief Ouderenberaad ZH-N jaargang 3, nr. 1 december 2022

 Nieuwsbrief Ouderenberaad ZHN 3.1 december 2022.pdf


Terug naar overzicht