Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Welkom op onze website

Zin en tijd om je in te zetten voor de positie van ouderen?
Kom het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord versterken.

We zoeken nieuwe leden die zich willen inspannen om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten horen aan bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen in onze regio.

Vooral Alphen, Kaag en Brasem, Lisse, Noordwijk en Oegstgeest zijn nu ‘blanco’ gebieden.

Schroom niet om contact met ons op te nemen, het gaat echt niet om een officiële ‘sollicitatiebrief’.
Een eenvoudig mailtje waarin u uw interesse kenbaar maakt volstaat voor een eerste gesprek.

Lees meer: (Klik)

 Over het ouderenberaad

Wat is het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord?


Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart met het doel de stem van ouderen te laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid.

Vanaf de oprichting in 2008 is het Ouderenberaad verbonden met het LUMC (met name met het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding geneeskunde, en de master Vitality and Ageing) en de Hogeschool Leiden (met name de Werkplaats Sociaal Domein).
Sinds 2019 is het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord via een samenwerkingsovereenkomst ook verbonden met het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH).

Naast zijn functie op regionaal niveau is het Ouderenberaad is – met twee zetels - ook formeel vertegenwoordigd in de door de Minister van VWS ingestelde landelijke Raad van Ouderen, waarin vertegenwoordigers van alle acht regionale ouderenorganisaties zitting hebben.
Deze relatie met de Raad van Ouderen biedt het Ouderenberaad een formele bestaansgrond, naast de genoemde samenwerkings-overeenkomsten binnen de regio.

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen door als competente partner te functioneren bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie ten aanzien van deze missie van het Ouderenberaad.Samenstelling en Smoelenboek zie (klikken):

 
 

Positionering2
Positionering2
Positionering3
Positionering3

 

 

Nieuwsbrief en Netwerk

02-03-2022, 11:12

Nieuwsbrief Ouderenberaad ZH-N Jaargang 2, nr. 2 maart 2022

   Meer


01-10-2020, 14:15

Aanmelden Nieuwsbrief en Netwerk

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord zoekt 60-plussers die de mening van ouderen onder de aandacht willen brengen. Klik op Nieuwsbrief en Netwerk, scrol omlaag voor informatie en link aanmeldformulier...   Meer