Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Op deze pagina staan notities die u kunt downloaden door erop te klikken:


januari 2020


De weg van de patiënt in de palliatieve zorg in de thuissituatie.

“Geen behandeling meer mogelijk!”
Wanneer u als patiënt met een ernstige ziekte bij een poli bezoek of tijdens een ziekenhuisopname te horen krijgt, dat genezing niet meer mogelijk is, volgt er vaak een periode vol emoties, stress en onzekerheid. Eenmaal thuis komen de vragen.
Hoe gaat het nu verder? ...

Deze folder is tot stand gebracht door Loek Wheeler
Lid van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH-N
en van patiënten-naastenraad Propallia
https://www.lumc.nl/org/propallia/

N.b.deze folder is niet van het Ouderenberaad

augustus 2019

Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030

juni 2019

Margaret von Faber van het Lectoraat Sociaal Domein van de Hoge School Leiden in co-creatie met de
Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg van het Ouderenberaad,
Resultaat een gezamenlijk artikel:
'Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen: ouderen als co-researcher'(klik op lees verder en/of download)

februari 2019

Op het 11e LOVAH congres voor huisartsen in opleiding heeft AIOTHO Sophie van Blijswijk (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) de SBOH Academiseringsprijs ontvangen voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een huisarts in opleiding. Het artikel Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. beschrijft het resultaat van focusgroepen met thuiswonende 80-plussers over hun wensen voor de huisartsenzorg. Het ouderenberaad heeft in een vroeg stadium meegedacht over de opzet van het onderzoek en, later hebben zij feedback gegeven op de gevonden resultaten. In een filmpje (2 minuten) komt de kern van het artikel in vogelvlucht voorbij. Het volledige artikel is openbaar toegankelijk.

van Blijswijk SCE, de Waard CS, van Peet PG, Keizer D, von Faber M, de Waal MWM, den Elzen WPJ, Gussekloo J, Blom JW. Wishes and needs of community-dwelling older persons concerning general practice: A qualitative study. PLoS One. 2018 Jul 17;13(7):e0200614

augustus 2018


1. Brief van Werkgroep Achterban over Gemeentelijke WMO websites

2. Bijlage bij brief Gemeentelijke WMO websites

3. www.regelhulp.nl/  Website van Rijksoverheid: wegwijzer naar zorg en ondersteuning

april 2018

Burgerinitiatieven: Gouwe Ouwe, een Adviesrapport

februari 2018

Samenvatting Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (14 blz)

februari 2018

Rapport Vitaal en Langer Zelfstandig wonen in de Leidse regio (45 blz)


Archief