Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Welkom op onze website

 

 

Nieuwsbrief Ouderenberaad ZH-N
Jaargang 4/nr 3 juni/2024


Lees meer/pdf download

__________________________________________________________________________________________________________________


Nieuwe datum lezing Jet Bussemaker: 27 september 14 uur

Lees meer


 

Over het ouderenberaad

Wat is het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord?


Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart om het ouderenperspectief in te brengen bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Het Ouderenberaad is een vaste samenwerkingspartner van het LUMC (de opleiding geneeskunde, de master Vitality and Ageing, en het wetenschappelijk onderzoek), de Hogeschool Leiden (Werkplaats Sociaal Domein) en het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Daarnaast heeft het Ouderenberaad zich als samenwerkingspartner verbonden aan de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.

Naast zijn functie op regionaal niveau is het Ouderenberaad op landelijk niveau formeel vertegenwoordigd in de door de Minister van VWS ingestelde Raad van Ouderen. Hierin hebben vertegenwoordigers van alle acht regionale ouderenorganisaties zitting met daarnaast drie vertegenwoordigers van de ouderenbonden.
Op regionaal en nationaal niveau beogen we zo inhoud te geven aan ons motto: Praat mét ouderen, niet óver.

Lees meer op pagina: Wat willen we


Nieuwsbrief en Netwerk (klikken):


Wie zijn wij: