Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


juni
2023

Uitnodiging bijeenkomst Keuzes in de laatste Levensjaren

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord organiseert samen met de Katholieke Bond van Ouderen, de Leidse Vereniging voor Mantelzorgers en Welzijnsorganisatie Incluzio op vrijdag 2 juni in Leiden een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over medische dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren.

In de coronatijd werden hierover met tal van deskundigen discussies gevoerd, maar wat wilt U?

Welke mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wel/niet reanimeren? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig is? Hoe vertel ik mijn wensen aan de huisarts?

Aanmelden liefst voor 30 mei lees meer:

maart
2023

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nummer 2/ maart 2023 (klikken voor pdf download)

Dit is het tweede nummer, derde jaargang van de Ouderenberaad Z-H N Nieuwsbrief.

  • We openen met de uitnodiging voor de online lezing van mevrouw Loek Wheeler over ‘Oog voor Naasten’  in de Palliatieve zorg, op maandag 13 maart.
  • Ook vindt u een bericht over de betrokkenheid van het Ouderenberaad ZHN bij onderzoek naar het vermogen van zorgverleners, patiënten en hun naasten om te praten over een naderend levenseinde.
  • Oproep voor deelname aan een ander onderzoek op het terrein van het onderwijs ouderengeneeskunde,
    Welke verwachtingen en behoeften hebben oudere personen van de dokter?
  • Eén van onze leden van de Raad van Ouderen beschrijft de zorgen die in deze raad leven over de grote maatschappelijke opgave waarvoor de vergrijzing ons stelt.
  • Een nieuw lid van het Ouderenberaad ZHN,  Maria Groenewegen stelt zich aan u voor.
  • We eindigen met een stukje over een vrouw die ouder wordt maar daar heel jong bij blijft. Om vrolijk van te worden.

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad Z-HN,

Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter a.i.

Klik hier voor eerdere Nieuwsbrieven

februari 2023

AanbiedingAdviesPreventie01 (002) klein
infographic-advies-preventie-rvo

N.b. klikken voor grote foto

Advies Raad van Ouderen aangeboden aan minister:
zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak
(klikken voor pdf download)


Op woensdag 15 februari 2023 bood de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aan.
De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf en meer digitaal te doen.

Lees verder:

november 2022

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg (klik voor downloaden)

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Fysiek exemplaar
Wilt u graag één of meerdere fysieke exemplaren ontvangen, om zelf te gebruiken of om uit te delen in uw organisatie?
Neem dan contact op via palliatievezorg@zonmw.nl en geef aan hoeveel exemplaren u op welk adres wilt ontvangen.
ZonMw
stuurt deze dan gratis naar u op.

Meer informatie:

www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/

palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii


mei
2022


Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland
Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/

Voor meer informatie en Blog 1:
Zie ook Adviezen > dementie


Zie ook: