Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


november 2020

Advies Raad van Ouderen belcircels en andere corona-initiatieven

In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS:
'Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?'

Pdf:  Advies-Raad-van-ouderen-belcirkels-en-andere-initiatieven-corona.pdf

Filmpje met uitleg van Joost Bos:


november 2020


 

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 1, nummer 1/ November 2020

 


september 2020


Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen.
Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.
De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.
Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer en bekijk filmpje:


september 2020

Nieuwsbrief en Netwerk
Oproep aan 60-plussers, denk mee, blijf op de hoogte, word lid van ons netwerk!
N.B. we willen graag dat alle 60-plussers lid worden!
Lees meer...


juli 2020


Advies over ICT in zorg en welzijn

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken.
Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Zie: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/advies-over-ict-in-zorg-en-welzijn
 
Zie: pdf download RvO advies ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn juli 2020

Zie: pdf Persbericht Raad van Ouderen over snelheid technologische ontwikkelingen 

Zie ook: