Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


november 2022

Kennismakingsbijeenkomst 4 november 2022 voor Leden van ons Netwerk

Op vrijdag 4 november 2022 van 13:30-16:30 organiseert het Ouderenberaad een fysieke kennismakingsbijeenkomst voor de leden van haar netwerk.
Bent u benieuwd waar het Ouderenberaad zich mee bezighoudt? Noteer dan vast deze datum
Verdere informatie en link waarmee Leden van het Netwerk zich kunnen aanmelden - volgt later.

Opgave voor ons Netwerk kan via beveiligd formulier op de pagina Nieuwsbrief en Netwerk

september 2022

Uitnodiging online lezing 13 september 2022, 16.00 uur

Een inclusieve samenleving voor ouderen – dr. Jolanda Lindenberg

Hoe zorgen we voor kansen op goed ouder worden voor alle ouderen? Dat is de vraag die dr. Lindenberg bespreekt voor de leden van ons netwerk.

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en senior onderzoeker bij de Leyden Academy, waar ze verantwoordelijk is voor het thema Verbonden. Binnen dit thema doet ze samen met haar collega’s onderzoek, geeft ze onderwijs en ontwikkelt ze projecten die eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief kunnen zijn en betrokken kunnen zijn bij onze samenleving, als zij dit willen.

In haar lezing zal dr. Jolanda Lindenberg ingaan op de sociaal-maatschappelijke positie en kansen van ouderen in het algemeen en van ouderen in minder kansrijke omstandigheden in het bijzonder. Zij zal hierbij aandacht besteden aan de invloed van beeldvorming op de betrokkenheid van ouderen en hoe juist de diversiteit van ouderen bereikt en ingezet kan worden.

De lezing heeft online plaatsgevonden.

De link naar de film op YouTube volgt binnenkort


september 2022

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 2, nummer 4/ september 2022 (klikken voor pdf download)

In dit nummer komen aan de orde:
- Uitnodiging lezing dr. Jolanda Lindenberg
- Vier nieuwe leden Ouderenberaad ZH-N
- Videoproject Noordwijk
- Wat motiveert Ouderen in adviesorganisaties?
- Mededelingen
- Kennismakingsbijeenkomst 4 november 2022 leden Netwerk
- Jubileumboek 25 jarig bestaan seniorengroep ‘Voor elkaar’
- Afscheid Gert Hylkema en Ron Laport
- Oproep voor deelname aan het TINO onderzoek

Klik hier voor eerdere Nieuwsbrieven

mei
2022


Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland
Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/

Zie ook Adviezen > dementie

mei
2022

Onze tweede lezing van dit jaar:
Lezing Uitdagingen dementie: Prof. dr. Wilco Achterberg

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B. Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad

maart
2022

Onze eerste lezing van dit jaar:
Lezing Kwetsbaarheid: Jacobijn Gussekloo en Julia Minnema 1

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B.
Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad

februari    
2022

Nieuw: Jaarverslag 2021 Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH N

Klik voor Jaarverslag en Pdf download

oktober 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Suggesties voor verkiezingsprogramma’s

Ouderenberaad ZH-N

juli 
2021

TV Sleutelstad zond in juli een serie van 5 afleveringen uit over:

KEUZES IN DE LAATSTE LEVENSJAREN

De uitzendingen worden geleid door dr. Dorothea Touwen, verbonden aan het LUMC als docent Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg
De uitzendingen zijn een samenwerking van Sleutelstad TV en het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

Terugkijken op TV Sleutelstad, lees meer, toolkit, enz.:


maart
2021

Brief aan de Minister: Reactie Raad van Ouderen op Dialoognota Ouder worden 2020-2040

De Samenvatting gaat over:
Perspectief van ouderen
Eigen regie
Samenhang
Diversiteit
Prioriteiten


Voor de tekst van de Samenvatting en de link naar de Brief zie:
Adviezen Raad van Ouderen

februari 2021

Raad van Ouderen: geef prioriteit aan het vaccineren van ouderen en risicogroepen

De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie.
De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

Lees meer en link naar brief:


Zie ook: