Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


december 2022


Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nummer 1/ december 2022 (klikken voor pdf download)

Dit is het eerste nummer, derde jaargang van de Ouderenberaad Z-H N Nieuwsbrief.

In dit nummer komen aan de orde:
- Verslag online-lezing dr. Jolanda Lindenberg
- Raad van Ouderen
- Verslag bijeenkomsten OB ZHN met Netwerk en Ouderenbonden
- Mantelzorgadvies RvO
- Digitale zorg in de geriatrische revalidatie aan huis
- Mededelingen: CBS Rapport Inwonersprofielen, de senioren van Leiden


Klik hier voor eerdere Nieuwsbrieven


november 2022

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg (klik voor downloaden)

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Fysiek exemplaar
Wilt u graag één of meerdere fysieke exemplaren ontvangen, om zelf te gebruiken of om uit te delen in uw organisatie?
Neem dan contact op via palliatievezorg@zonmw.nl en geef aan hoeveel exemplaren u op welk adres wilt ontvangen.
ZonMw
stuurt deze dan gratis naar u op.

Meer informatie:

www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/

palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii


september 2022

Link naar opname derde lezing 13 september 2022 op YouTube

Een inclusieve samenleving voor ouderen – dr. Jolanda Lindenberg

Hoe zorgen we voor kansen op goed ouder worden voor alle ouderen? Dat is de vraag die dr. Lindenberg bespreekt voor de leden van ons netwerk.

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en senior onderzoeker bij de Leyden Academy, waar ze verantwoordelijk is voor het thema Verbonden. Binnen dit thema doet ze samen met haar collega’s onderzoek, geeft ze onderwijs en ontwikkelt ze projecten die eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief kunnen zijn en betrokken kunnen zijn bij onze samenleving, als zij dit willen.

In haar lezing zal dr. Jolanda Lindenberg ingaan op de sociaal-maatschappelijke positie en kansen van ouderen in het algemeen en van ouderen in minder kansrijke omstandigheden in het bijzonder. Zij zal hierbij aandacht besteden aan de invloed van beeldvorming op de betrokkenheid van ouderen en hoe juist de diversiteit van ouderen bereikt en ingezet kan worden.

De lezing heeft online plaatsgevonden.


mei
2022


Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland
Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/

Voor meer informatie en Blog 1:
Zie ook Adviezen > dementie

mei
2022

Onze tweede lezing van dit jaar:
Lezing Uitdagingen dementie: Prof. dr. Wilco Achterberg

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B. Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad

maart
2022

Onze eerste lezing van dit jaar:
Lezing Kwetsbaarheid: Jacobijn Gussekloo en Julia Minnema 1

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B.
Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad


Zie ook: