Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


september 2020


Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde (advies)

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen.
Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.
De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.
Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer en bekijk filmpje:


september 2020

Nieuwsbrief en Netwerk
Oproep aan 60-plussers, denk mee, blijf op de hoogte, word lid van ons netwerk!
N.B. we willen graag dat alle 60-plussers lid worden!
Lees meer...


juli
2020


Advies over ICT in zorg en welzijn

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken.
Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Zie: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/advies-over-ict-in-zorg-en-welzijn
 
Zie: pdf download RvO advies ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn juli 2020

Zie: pdf Persbericht Raad van Ouderen over snelheid technologische ontwikkelingen 


juni
2020


Betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg

(Ongevraagd) Advies Raad van Ouderen (RvO)

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten.Die participatie zou een automatisme moeten zijn. De raad heeft met name aandacht gevraagd voor de deelname van ouderen aan de voorbereiding van het gemeentelijk beleid de beleidsvoorbereiding op het sociaal domein en de huisvesting.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-betrekken-van-ouderen

Zie: pdf download RvO-Advies Betrekken van Ouderen bij wonen, welzijn en zorg
juni
2020

Wonen

Raad van Ouderen geeft advies over Wonen
De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen.
Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.
Lees meer op pagina Adviezen onder Wonenapril
2020

Woonvisie
Op onze pagina Adviezen (onder: Woonvisie) staat de Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030 en de verwijzingen naar de stukken van de gemeente Leiden waarop gereageerd werd.

Omdat het Ouderenberaad een regionale organisatie is heeft het Ouderenberaad het volgende stuk opgesteld:
Beoordelingskader voor gemeentelijke woonvisies.
Lees meer op pagina Adviezen onder Woonvisie


april 2020

Advies tijdens coronacrisis

Raad van Ouderen (RvO)

Naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke discussie in de media en in de Tweede Kamer over de bestrijding van de coronacrisis schreef de Raad van Ouderen (RvO) een advies aan minister de Jonge  van VWS om aandacht te vragen voor de positie van ouderen.

De RvO doet verschillende aanbevelingen inzake de toepassing van het leeftijdscriterium bij verdelen van zorg, de knellende situatie in verpleeghuizen en individuele vragen rond het levenseinde.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-coronacrisis

Zie: pdf download Brief RvO aan de minister VWS coronacrisis

Zie ook ADVIEZEN voor meer publicatiesjanuari 2020


De weg van de patiënt in de palliatieve zorg in de thuissituatie.
Door te klikken kunt u de folder downloaden.

“Geen behandeling meer mogelijk!”

Wanneer u als patiënt met een ernstige ziekte bij een poli bezoek of tijdens een ziekenhuisopname te horen krijgt, dat genezing niet meer mogelijk is, volgt er vaak een periode vol emoties, stress en onzekerheid. Eenmaal thuis komen de vragen. Hoe gaat het nu verder? ...

Deze folder is tot stand gebracht door Loek Wheeler
Lid van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH-N
en van patiënten-naastenraad Propallia www.lumc.nl/org/propallia/

N.b.deze folder is niet van het Ouderenberaad


Winter 2019

Wijkkrant Tuinstad Staalwijk Leiden
Artikel: Film door en voor ouderen. (blz. 10)

In september trokken zeven oudere bewoners de wijk in om een kort filmpje te maken. Geen speelfilm of iets dergelijks maar een korte documentaire met als overkoepelend thema 'Langer wonen van ouderen in de eigen woonomgeving'. Het was een initiatief van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en de Hogeschool Leiden, hierbij ondersteund door de filmprofessionals van de Bromet Filmschool.


Najaar 2019

Ouderen betrokken bij onderwijs: Master Vitality & Ageing: