Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dementiemei 2022

Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland

Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden
:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/

november 2021

Blog 1: Veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem en de impact op ouderen

Schrijver: Marianne van Brussel

Overheidsbeleid en mijn vaders veerkracht
Onder deze titel schrijft Marianne van Brussel een eerste blog, gebaseerd op haar persoonlijke en professionele ervaring, en haar belangstelling voor de huidige ontwikkeling rond dementie. Zij is betrokken bij de mySupport study  (zie Nieuwsbrief Ouderenberaad ZH-N 2.1 december 2021) en ook bij het internationale panel van ervaringsdeskundigen.

Ook schrijft Marianne van Brussel aan een reeks Engelstalige blogs over de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg in Nederland.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor pdf download)

Uitgebreide Engelse versie
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs: Changes to Dutch policy on care homes and the impact to older adults