Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


maart 2023

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nummer 2/ maart 2023 (klikken voor pdf download)

Dit is het tweede nummer, derde jaargang van de Ouderenberaad Z-H N Nieuwsbrief.

  • We openen met de uitnodiging voor de online lezing van mevrouw Loek Wheeler over ‘Oog voor Naasten’  in de Palliatieve zorg, op maandag 13 maart.
  • Ook vindt u een bericht over de betrokkenheid van het Ouderenberaad ZHN bij onderzoek naar het vermogen van zorgverleners, patiënten en hun naasten om te praten over een naderend levenseinde.
  • Oproep voor deelname aan een ander onderzoek op het terrein van het onderwijs ouderengeneeskunde,
    Welke verwachtingen en behoeften hebben oudere personen van de dokter?
  • Eén van onze leden van de Raad van Ouderen beschrijft de zorgen die in deze raad leven over de grote maatschappelijke opgave waarvoor de vergrijzing ons stelt.
  • Een nieuw lid van het Ouderenberaad ZHN,  Maria Groenewegen stelt zich aan u voor.
  • We eindigen met een stukje over een vrouw die ouder wordt maar daar heel jong bij blijft. Om vrolijk van te worden.

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad Z-HN,

Prof. Dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter a.i.

Klik hier voor eerdere Nieuwsbrieven

februari 2023

AanbiedingAdviesPreventie01 (002) klein
infographic-advies-preventie-rvo

N.B. klikken voor grote foto

Advies Raad van Ouderen aangeboden aan minister:
zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak
(klikken voor pdf download)

Op woensdag 15 februari 2023 bood de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aan.
De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf en meer digitaal te doen.

Lees verder:

november 2022

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg (klik voor downloaden)

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Fysiek exemplaar
Wilt u graag één of meerdere fysieke exemplaren ontvangen, om zelf te gebruiken of om uit te delen in uw organisatie?
Neem dan contact op via palliatievezorg@zonmw.nl en geef aan hoeveel exemplaren u op welk adres wilt ontvangen.
ZonMw stuurt deze dan gratis naar u op.

Meer informatie:

www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/

palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii


september 2022

Link naar opname derde lezing 13 september 2022 op YouTube

Een inclusieve samenleving voor ouderen – dr. Jolanda Lindenberg

 Hoe zorgen we voor kansen op goed ouder worden voor alle ouderen? Dat is de vraag die dr. Lindenberg bespreekt voor de leden van ons netwerk.

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en senior onderzoeker bij de Leyden Academy, waar ze verantwoordelijk is voor het thema Verbonden. Binnen dit thema doet ze samen met haar collega’s onderzoek, geeft ze onderwijs en ontwikkelt ze projecten die eraan bijdragen dat mensen tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief kunnen zijn en betrokken kunnen zijn bij onze samenleving, als zij dit willen.

In haar lezing zal dr. Jolanda Lindenberg ingaan op de sociaal-maatschappelijke positie en kansen van ouderen in het algemeen en van ouderen in minder kansrijke omstandigheden in het bijzonder. Zij zal hierbij aandacht besteden aan de invloed van beeldvorming op de betrokkenheid van ouderen en hoe juist de diversiteit van ouderen bereikt en ingezet kan worden.

De lezing heeft online plaatsgevonden, in de omgeving van Zoom.


mei
2022

Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland
Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/


Voor meer informatie en Blog 1:
Zie ook: Adviezen > dementie

mei
2022

Onze tweede lezing van dit jaar:
Lezing Uitdagingen dementie: Prof. dr. Wilco Achterberg

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B. Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad

maart 2022

Onze eerste lezing van dit jaar:
Lezing Kwetsbaarheid: Jacobijn Gussekloo en Julia Minnema 1

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B.
Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad


 Zie ook: