Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Klik op de link:

Beter oud

Interactieve pagina met links naar alle 'Ouderenberaden' in Nederland


Leyden Academy on vitality and ageing

Persbericht Leyden Vitality Academy (klik voor download)
Goede stervenszorg onderbelicht in medische opleidingen


LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde
Het LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde (LCO) ontwikkelt, onderzoekt, levert en onderwijst passende medische zorg voor ouderen: “lijnloze”, geïntegreerde en duurzame medische zorg, gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, voor gezonde ouderen en ouderen met een ziekte of beperking.

LUMC ouderengeneeskunde
Het LUMC betrekt graag ouderen van 65 jaar en ouder bij het onderwijs. Door ouderen direct te betrekken in het onderwijs, helpen we onze studenten om een goede professional te worden met zicht op de ervaringen en wensen van ouderen.

Universitair Network Care sector Zuid Holland
Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) heeft als doel de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te verbeteren door in samenwerking met het LUMC wetenschappelijke kennis te vergaren en toe te passen. Het UNC-ZH vindt het belangrijk hierbij ouderen zelf te betrekken en werkt daarom samen met het Ouderenberaad.

Hoge School Leiden Lectoraat Sociaal Domein
Werken samen met het Ouderenberaad in de werkgroep  Wonen, Welzijn en Zorg
Resultaat een gezamenlijk artikel:
'Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen wonen: ouderen als co-researcher'(klik op lees verder en/of download)

en:
Article: International Journal of Environmental Research and Public Health:
Engaging Older People in Age-Friendly Cities through Participatory Video Design
Engelstalige publicatie, in vervolg op 
'Langer wonen van ouderen in de eigen woonomgeving'. filmproject Tuinstad/Staalwijk:
Zie: Adviezen Wonen


Geron,
tijdschrift over ouder worden en samenleving staat m.i.v. 2019 online,
ook oudere jaargangen zijn als pdf verkrijgbaar.


Samenwerking met het National eHealth Living Lab