Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


juni 2022


Zin en tijd om je in te zetten voor de positie van ouderen?
Kom het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord versterken.

We zoeken nieuwe leden die zich willen inspannen om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten horen aan bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen in onze regio.
Vooral Alphen, Kaag en Brasem, Lisse, Noordwijk en Oegstgeest zijn nu ‘blanco’ gebieden.

Schroom niet om contact met ons op te nemen, het gaat echt niet om een officiële ‘sollicitatiebrief’. Een eenvoudig mailtje waarin u uw interesse kenbaar maakt volstaat voor een eerste gesprek.
Lees meer:

juni 2022


 Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

Jaargang 2, nummer 3/ juni 2022 (klikken voor pdf download)

 Wij hopen dat u ook deze aflevering weer met plezier zult lezen.
We openen met een oproep voor nieuwe leden die zich willen inspannen om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten horen aan bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen in onze regio. (Zie ook hierboven)

Verder gaan we in op onze relatie met de Alliantie Positieve Gezondheid en is er onder andere aandacht voor dementie en onze bemoeienis met een speciale onderwijscursus.
We hopen op verschillende manieren contact met u te houden.

mie 2022

Blog 2: Het belang van kleinschalige  woon -zorgvoorzieningen voor mensen met dementie in Nederland
Schrijver: Marianne van Brussel

Nederlandse vertaling van het blog geschreven om deelnemende landen van de mysupportstudy.eu  een inkijkje te geven in het Nederlandse zorglandschap voor ouderen.

Trefwoorden:
- demografische ontwikkelingen,
- dementie,
- politieke ontwikkelingen,
- kleinschalig woon-zorg voorzieningen in het verpleeghuis en in de wijk, kwaliteit van leven.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor PDF download)

Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs:
the-importance-of-small-scale-residential-care-units-for-people-with-dementia-in-the-netherlands/


Zie ook: Adviezen > dementie

mei 2022

Onze tweede lezing van dit jaar:
Lezing Uitdagingen dementie: Prof. dr. Wilco Achterberg

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B. Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad

mei 2022

Johan van Wijk 2

Overlijden Johan van Wijk

Op 18 maart j.l. is Johan van Wijk, lid van het Ouderenberaad, plotseling overleden. We wisten sinds kort dat hij ziek was, maar dat het zo snel tot een einde zou komen hadden we totaal niet verwacht. We verliezen in hem een fijne collega. Hij was integer, betrouwbaar, constructief, zonder kapsones, doelgericht, met kennis van zaken.
Binnen het Ouderenberaad was hij ruim elf jaar actief, onder andere als afgevaardigde naar de Raad van Ouderen en als lid van de werkgroep Zorg en Onderwijs. Hij had grote interesse in (het beleid rond) de zorg, hij trad op als vrijwilliger in een verpleeghuis en was lid van een viertal cliëntenraden. Van zijn ervaring en deskundigheid op dit gebied hebben we veel profijt gehad.
Maar vooral ook was hij een buitengewoon vriendelijke man, die zich jarenlang vol energie heeft ingezet voor het Ouderenberaad. We zijn hem daarvoor dankbaar.maart 2022

Onze eerste lezing van dit jaar:
Lezing Kwetsbaarheid: Jacobijn Gussekloo en Julia Minnema 1

Kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal:
Ouderenberaad ZH N en dan klikken op Playlist, Lezingen
N.B.
Als de Playlist niet zichtbaar is: eerst klikken op Logo Ouderenberaad


februari 2022


Nieuw: Jaarverslag 2021 Ouderenberaad

klik voor Jaarverslag en PDF download


december 2021

Advies 'Thuis in de Wijk, nu en straks!'

Op 14 december werd het nieuwste advies 'Thuis in de Wijk, nu en straks!' van de Raad van Ouderen aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie van VWS.

In dit advies is de hoofdboodschap: Maak ouderen bewust van de veranderingen in de samenleving en de consequenties voor hen. Empower ze: de veranderingen in denken en doen, moeten vooral van hen zelf komen.
Dit advies is een verdieping van eerdere adviezen van de Raad van Ouderen, zoals 'De Waarde van ouder worden', ‘Voorbereiden op ouder worden' en ’Zelfstandig wonen met passende zorg’. De Raad van Ouderen belicht met dit advies geen nieuw onderwerp maar signaleert over de hele linie dat nog steeds de urgentie ontbreekt bij veel partijen en zeker ook bij ouderen zelf.
Niet eerder was het appèl op ouderen zo sterk als in dit advies.

Klik voor Persbericht, link naar Filmpje thuis in de wijk en Pdf download Advies.


november 2021

Blog Veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem en de impact op ouderen

Schrijver: Marianne van Brussel, Ouderenberaad

Overheidsbeleid en mijn vaders veerkracht
Onder deze titel schrijft Marianne van Brussel een eerste blog, gebaseerd op haar persoonlijke en professionele ervaring, en haar belangstelling voor de huidige ontwikkeling rond dementie. Zij is betrokken bij de mySupport study  (zie Nieuwsbrief Ouderenberaad ZH-N 2.1 december 2021) en ook bij het internationale panel van ervaringsdeskundigen.

Ook schrijft Marianne van Brussel aan een reeks Engelstalige blogs over de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg in Nederland.

Lees meer Nederlandse versie: (klik voor pdf download)

Uitgebreide Engelse versie:
mysupportstudy.eu -Study Materials-Blogs: Changes to Dutch policy on care homes and the impact to older adults


oktober 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Suggesties voor verkiezingsprogramma’s

Ouderenberaad ZH-N


juli 2021

TV Sleutelstad zond in juli een serie van 5 afleveringen uit over:

KEUZES IN DE LAATSTE LEVENSJAREN

De uitzendingen worden geleid door dr. Dorothea Touwen, verbonden aan het LUMC als docent Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg.
De uitzendingen zijn een samenwerking van Sleutelstad TV en het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

Terugkijken op TV Sleutelstad, lees meer, toolkit, enz.:


april 2021

Raad van Ouderen aan informateur: Ontwikkel langetermijnplannen huisvesting en zorg
Samenvatting

Een Meerjarenplan ouderenhuisvesting en een Plan houdbare ouderenzorg. Die zou het nieuwe kabinet met spoed moeten opstellen. Dat adviseert de Raad van Ouderen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink.
De Raad stelt dat deze plannen noodzakelijk zijn om de maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing in samenhang te bezien en prioriteiten te stellen.
‘Zo maak je de samenleving ouderenvriendelijk,  bevorder je de kwaliteit van leven van ouderen en realiseer je een sociaal en financieel houdbaar stelsel van wonen, welzijn en zorg. Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele Nederlandse bevolking ten goede’, schrijft de Raad.

Link naar volledige Samenvatting, zie: Adviezen Raad van Ouderen, april 2021

Link naar de brief aan de informateur, Pdf download


maart
2021

Brief aan de Minister: Reactie Raad van Ouderen op Dialoognota Ouder worden 2020-2040

De Samenvatting gaat over:
Perspectief van ouderen
Eigen regie
Samenhang
Diversiteit
Prioriteiten

Voor de tekst van de Samenvatting en de link naar de Brief zie:
Adviezen Raad van Ouderen


februari
2021

Raad van Ouderen: geef prioriteit aan het vaccineren van ouderen en risicogroepen

De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie.
De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

Lees meer en link naar brief:

 Zie ook: