Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


september 2023

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 3, nr 4/september 2023 (klikken voor PDF download)


De meteorologische herfst is al begonnen, maar daar merken we dezer dagen gelukkig nog weinig van.
Wel is voor de meesten van ons de vakantie voorbij, en zijn we klaar voor de start van een nieuw seizoen.
Wij openen dat met de laatste aflevering van deze jaargang.

U zult gemerkt hebben, dat er veel (media)aandacht is voor de zorg voor ouderen.
Een impuls daarvoor is het Advies Zorgen om de Ouderenzorg van de Raad van Ouderen.
Eén van de leden van ons Ouderenberaad ZH-N, die ook lid is van deze Raad van Ouderen, voert ons mee door dit advies, onder het motto Noodklok over zorg voor kwetsbare ouderen.

Verder vindt u een pleidooi Verspil geen pil voor de heruitgifte van niet-gebruikte medicijnen van voormalig huisarts Walter Schrader; u kunt zijn actie steunen door een petitie te ondertekenen.

Specialist Ouderengeneeskunde Annemarie Moll-Jongerius houdt ons op de hoogte van haar onderzoek naar de vraag: welke verwachtingen en behoeften hebben ouderen van de dokter?
Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan een verdere verbetering van het onderwijs in de geneeskunde opleiding.

Tot slot spreekt Ton Kohlbeck zijn waardering uit voor de herstart van bijeenkomsten rond het thema
Keuzes in de latere levensjaren die het Ouderenberaad ZH-N in de regio organiseert.
Na Leiden zijn er binnenkort bijeenkomsten in Alphen aan de Rijn, en Oegstgeest, en er zullen er meer volgen.

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad ZH-N,

prof. dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter a.i.


Oudere Nieuwsbrieven zie onderaan pagina Nieuwsbrief en Netwerk

juni
2023


Rapport Raad van Ouderen: 'Zorgen om de ouderenzorg'

In september 2022 bood De Raad van Ouderen minister Helder een eerste reactie op het programma 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen' aan.
De Raad van Ouderen is ingegaan op de drie uitgangspunten:
Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan;
de verpleeghuisplekken; de rol van digitalisering; arbeidsparticipatie en de aansturing.

Met dit advies geeft de Raad hier een vervolg aan.
De focus van dit advies ligt op ouderen op of over de drempel van de langdurige zorg:
Ouderen met vergevorderde dementie en/of ouderen met complex lichamelijk lijden, vaak in combinatie met sociale kwetsbaarheid.

Lees meer: (klikken voor PDF download)

mei
2023

Jaarverslag Ouderenberaad ZH-N 2022

Ook in 2022 heeft het Ouderenberaad zich ingezet om de stem van ouderen te laten horen in onderwijs, onderzoek en zorg. Voor de achterban zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd en online-lezingen, ook zijn vier afleveringen van de Nieuwsbrief verstuurd.
Via afgevaardigden in de landelijke Raad van Ouderen is meegewerkt aan diverse beleidsadviezen.
Een werving heeft vier nieuwe enthousiaste leden van het Ouderenberaad opgeleverd.
Intern is nagedacht over de organisatiestructuur en werkwijze.
- Is de verdeling van onze activiteiten over de werkgroepen passend en efficiënt?
- En hoe kan je deelname aan het Ouderenberaad aantrekkelijker maken en meer laten opleveren?
Het resultaat daarvan is begin 2023 tot stand gekomen

Zie voor het volledige Jaarverslag Ouderenberaad 2022

februari 2023

AanbiedingAdviesPreventie01 (002) klein
infographic-advies-preventie-rvo

N.B. klikken voor grote foto

Advies Raad van Ouderen aangeboden aan minister:
zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak
(klikken voor pdf download)

Op woensdag 15 februari 2023 bood de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aan Conny Helder - de minister voor Langdurige Zorg en Sport - aan.
De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf en meer digitaal te doen.

Lees verder:

november 2022

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg (klik voor downloaden)

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Fysiek exemplaar
Wilt u graag één of meerdere fysieke exemplaren ontvangen, om zelf te gebruiken of om uit te delen in uw organisatie?
Neem dan contact op via palliatievezorg@zonmw.nl en geef aan hoeveel exemplaren u op welk adres wilt ontvangen.
ZonMw stuurt deze dan gratis naar u op.

Meer informatie:

www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/

palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii


 Zie ook: